0216 428 9551
Yüz Plastik Cerrahi Derneği
KURUCU ÜYELER

Kurucu Üyeler

Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel hizmet vermeyi amaçlayan bir dernek olarak, 23 Ekim 2005 tarihinde aşağıda ismi geçen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.

  • Prof. Dr. Fazıl Apaydın, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Özcan Çakmak, KBB Uzmanı
  • Dr. Mazhar Çelikoyar, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Tamer Erdem, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Ferhat Erişir, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Selçuk İnanlı, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Fatih Öktem, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Yusufhan Süoğlu, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Tarık Şapçı, KBB Uzmanı
  • Prof. Dr. Taşkın Yücel, KBB Uzmanı