0216 428 9551
Yüz Plastik Cerrahi Derneği
KAPSAM

Kapsam

Yüz plastik cerrahisinin kapsadığı konular şu şekildedir:

I. Kozmetik

 • Rinoplasti
 • Septorinoplasti
 • Blefaroplasti
 • Yüz germe (face lift)
 • Mentoplasti (augmentasyon, redüksiyon)
 • Malar implant
 • Koronal / frontal lift
 • Kaş kaldırma
 • Servikofasiyal liposuction
 • Dermabrazyon
 • Kimyasal peel, lazer resurfacing
 • Saç ekimi (Flep, deri azaltma, mikro, mini veya punch greft)

II.Rekonstrüktif

 • Mandibula rekonstrüksiyonu
 • Yüz kemikleri greftlemesi /rekonstrüksiyonu
 • Ortognatik müdaheleler
 • Greftler (kısmi, tam, kompozit, cilt, cilt-yağ)
 • Flepler (lokal, bölgesel, distal, serbest)
 • Fasiyal sinir rekonstrüksiyonu (sinir greftleri, kas sling, diğer)
 • Skar revizyonu (Z-plasti, W-plasti, geometrik kesik çizgi kapatma, kompleks diğer, tüm yüz dermabrazyon)
 • Kompleks septoplasti
 • Major burun rekonstrüksiyonu
 • Major kulak rekonstrüksiyonu
 • Palpebra / perioküler rekonstrüksiyon
 • Doku genişleticiler
 • Mohs cerrahisi

III. Travma

 • Yaygın yumuşak doku onarımı
 • Fasiyal sinir onarımı
 • Lakrimal onarım
 • Yüz kemikleri kırıkları (frontal, midfasiyal, nazal, malar, orbital, mandibüler)

IV. Konjenital

 • Major hemanjiom / lenfanjiom (rezeksiyon, tedavi)
 • Koanal atrezi onarımı
 • Yarık dudak (tek taraflı, çift taraflı)
 • Alveolar yarık onarımı
 • Yarık damak onarımı
 • Mikrotia rekonstrüksiyonu
 • Otoplasti
 • Diğer aurikula revizyonu
 • V. Baş ve boyun
 • Parotis ameliyatları
 • Dudak kanserleri
 • Maksilla kanserleri
 • Dil kanseri ameliyatı
 • Burun cildi tümörleri
 • Kulak kepçesi
 • Boyun disseksiyonu
 • Brankial yarık kistleri
 • Tiroglossal kistler