0216 428 9551
Yüz Plastik Cerrahi Derneği
Etik Kurul

Tamer Erdem (Sorumlu)
Timur Akçam
Can Alper Çağıcı