YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

YÜZ PLASTİK CERRAHİ DERNEĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı “05 Mart 2023” Pazar Günü saat 12.00’da Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Çobançeşme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın “19 Mart 2023” Pazar günü saat 12.00’da Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Çobançeşme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış ve yoklama

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Heyetinin seçilmesi

4. Dernek yönetim kurulu başkanının açılış konuşması

5. Tüzük ile ilgili değişikliklerin görüşülmesi,

 

  1.  Dernek Tüzüğü madde 2’ ye  (j) bendi aşağıdaki şekilde eklenecektir;

Madde 2 - ( j ) “Ülkemizde ve Dünyamızda meydana gelecek afetlerle ilgili olarak, gönüllüleri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve bunları muhtelif yayın araçları ile ilan etmek, ihtiyaç sahibi insanlara ve hayvanlara ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, ihtiyaç duyulacak her türlü teknik araç ve gereçler ile demirbaşları temin etmek, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesine katkıda bulunmak, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek."

6. Dilek ve temenniler,

7. Kapanış

 

Tüm üyelerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu